Vil ha leker som danser og går

Importen av motoriserte leketøy er doblet fra i fjor, ifølge tall fra SSB.