Sterk vekst for bygg og anlegg

Omsetningen for bedriftene i bygg- og anleggsbransjen økte med 22,4 milliarder kroner i perioden januar til oktober i 2006, sammenlignet med tilsvarende periode i 2005.