Innvandrere ruser seg minst

De drikker mindre, bruker mindre hasj, røyker mindre og snuser ikke.