Vil endre KRL-faget

Regjeringen vil endre opplæringsloven og læreplanen for KRL-faget som en følge av dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.