- Har for mange oppgaver

For store klasser og høye krav til oppfølging kan ødelegge for undervisningen, mener Utdanningsforbundet.