Kjøpte flybilletter til ektefeller for UD-penger

Innvandrerorganisasjonen Pakistan Velferds Organisasjon brukte offentlige midler på flybilletter til ektefeller.