Halv million kan være uføre i 2050

Over 500.000 nordmenn kan være uføre i år 2050. – Dette er en av hovedutfordringene for den norske velferdsstaten, sier Bjarne Håkon Hanssen.