Høyre vil vinne på heldagsskolen

Heldagsskole med hovedvekt på kunnskap og økt læring skal bli en vinnersak for Høyre. - Greier vi å gjøre skole til hovedsak i valgkampen, skal vi vinne valget.

 • Kari Pedersen
 • Magne Gaasemyr
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Det sier lederen for Høyres skolepolitiske utvalg, Torger Ødegaard, til BT. På Høyres landsmøte legger han i dag frem et forslag med 34 helt konkrete krav til en bedre skolepolitikk.

Heldagsskole innen 2012

 • Blant disse kravene er flere undervisningstimer i grunnskolen, særlig på de laveste trinnene. Målet er i løpet av neste stortingsperiode også å foreta en full integrering av skolefritidsordningen (SFO) som en del av et heldags skoletilbud.
 • Et annet sentralt krav er mer faglærerkompetanse, og at det i basisfagene norsk, matematikk og engelsk skal være faglærere allerede fra første klassetrinn.
 • Høyre vil videre innføre skriftlige tilbakemeldinger til foreldrene fra første klassetrinn, og forsøk med karakterer fra femte klasse.
 • Det skal også være systematisk måling av resultatene i hver enkelt skole, og disse skal gjøres offentlig tilgjengelig.
 • Høyre vil at barn som er modne for det skal få begynne på skolen om høsten det året de fyller femår.
  Hvileskjær av regjeringen

— Vårt krav er at kunnskapsløftet gjennomføres i alle landets kommuner. Dessverre har den rød-grønne regjeringen tatt et hvileskjær i satsingen på skolen. Den har også lavere ambisjoner for elevenes læring enn andre land, og det er uholdbart. Derfor vil Høyre gjøre skole til en viktig sak i valgkampen, og greier vi det skal vi også vinne valget, sier Torger Ødegaard.

— Men dere er ikke alene om å satse på heldagsskole?

— Flere partier snakker om lengre skoledag, men Høyre er alene om å fylle dagen med mer læring. Vårt opplegg har tre elementer. Elevene skal ha flere undervisningstimer, altså mer læring. Det skal legges opp til mer fysisk aktivitet, og det skal avsettes tid slik at elevene får gratis leksehjelp.

— Hvordan er tidsplanen og hvor mye vil det koste?

— Det vil koste flere milliarder kroner, men innfasingen må skje gradvis gjennom de årlige budsjettene som Stortinget vedtar. Vi har allerede Europas høyeste lærertetthet, så utgangspunktet er godt. Det er likevel klart at vi må utdanne langt flere lærere, så det vil ta litt tid. Målet må være at heldagsskolen er realisert i løpet av perioden 2009-2012.

Offentlige resultater

Ødegaard, som er byråd for barn og utdanning i Oslo, legger stor vekt på måling av prestasjoner. Resultatene på hver enkelt skole, gjennom kartleggingsprøver, nasjonale prøver og brukerundersøkelser, skal systematiseres og legges ut på nettet slik at de blir offentlig tilgjengelige både for foreldre og andre interesserte.

— En slik åpenhet har vi innført i Oslo for flere år siden. Det har ført til landets mest krevende elevflokk og landets beste resultater. Kunnskap om læring i skolen er nødvendig for å gjøre læringen bedre.

— Hvorfor vil dere la fireåringer begynne på skolen, altså hvis de fyller fem før nyttår?

— Vi vil at hovedregelen skal være skolestart ved seks år. Men vi vil myke opp reglene for «fremskutt skolestart». Hvis barnet er modent nok og foreldrene sterkt ønsker det, skal det være mulig å begynne om høsten det året man fyller fem. Det vil uansett gjelde svært få, og hvert enkelt tilfelle må vurderes av skolens PPT-tjeneste, sier Ødegaard.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

 1. Glad for kabel-vedtak

 2. Støtter heldagsskolen

 3. Staten, ikke bedriftene skal betale

BT anbefaler

Faren sa han ville hjem. Så oppdaget datteren at flere bilder av ham var slettet.

Noe av det siste som skjedde, var en bankoverføring. Reidar Sandanger klaget sin nød til banken hjemme i Sauda.