1000 barn har søkt asyl

Fra januar til utgangen av august har 1018 barn søkt om asyl i Norge.