Vurderte lakseeksportstans på grunn av kadmium

Mattilsynet vurderte full stans i eksporten av oppdrettslaks etter at det i mars i fjor ble funnet altfor høye verdier av kadmium i fiskefôr med forurenset sinksulfat fra Kina.