Vil lese journalkorrektur

Tre av fire norske pasienter vil gjerne lese korrektur på legejournalen sin.