Nysetid for allergikere

Finværet har ført til ekstremt kraftig spredning av bjørkepollen i Hordaland.