Evakuerer etter mulig bombefunn

Et boligområde i Lillestrøm evakueres etter funn av det som kan være en fosforbombe fra andre verdenskrig.