Krever offentliggjøring av hemmelig Hamre-avtale

Flere aktører i travmiljøet mener nå at en hemmelig avtale mellom travkusk Atle Hamre og Det Norske Travselskap (DNT) bør offentliggjøres.