Keiserørn på Jæren

Det var julaften og 17. mai på en gang for fuglekikkere på Jæren søndag. Observasjonen av en keiserørn i Hå beskrives som en ornitologisk sensasjon.