Lang ventetid på samfunnsstraff

Tallet på domfelte som får samfunnsstraff er nesten firedoblet de siste årene og nå er kapasiteten ved friomsorgen sprengt.