Kjemper for ulykkeserstatning

I gjennomsnitt tar det åtte år før erstatning blir utbetalt etter trafikkulykker. Espen Backstrøm venter fortsatt.