–Viktig å ta vare på norsk

Leder Bjarne Hodne i Forskerforbundet forstår at det brukes mer engelsk, men peker på at dette også stiller større krav til studenter og undervisere.