Du slipper ut 150 kilo CO2 per flytur

Du er ansvarlig for utslipp av 150 kilo CO2 for hver eneste flyreise du tar.