Vurderer påbud om egne biopumper

Regjeringen vurderer å følge den svenske regjeringen og gi bensinstasjonene pålegg om å tilby biodrivstoff også til de mest miljøvennlige biobilene – såkalte E85-biler.