Forsvaret og IBM undertegnet forvaltningsavtale

Forsvaret og IBM har underskrevet en avtale verdt 300 millioner kroner i kjølvannet av det omdiskuterte og kostbare Program Golf.