Trur mange ikkje bryr seg

Sjefredaktør Helge Simonnes i Vårt Land er overraska over dei låge utmeldingstala, men han tykkjer ikkje dei viser at statskyrkja står sterkare enn forventa.