- Kraftfulle tiltak

Se hva finansministeren sier dagen før dagen.