– Rike rammes av finanskrisen

De rikeste i Norge rammes av finanskrisen. Inntektsforskjellene blir mindre.