Mange vil fullføre kun grunnskolen i fremtiden

Hvis frafallet i videregående skole fortsetter, vil nesten hver fjerde person i yrkesaktiv alder bare ha grunnskoleutdanning i 2030.