Her er klimameldingen

Regjeringen går inn for at inntil to tredeler av utslippsreduksjonen av CO2 skal tas hjemme. Men det inkluderer CO2-opptak i skog.