Flere tips om kjønnslemlestelse

Det er kommet inn flere konkrete meldinger om jenter som kan bli kjønnslemlestet i sommer til tipstelefonen som ble åpnet 1. juli.