- Ført bak lyset av Gro

Statsminister Gro Harlem Brundtland forsikra i 1992 at EØS-avtalen ikkje ville vere i strid med konsesjonsreglane for vasskraft. No føler Sp og KrF seg lurt.