– Ap vil stoppe hijab-saken

Det jobbes iherdig internt i Arbeiderpartiet for å få stanset hijab-saken snarest mulig.