I det stille blir Norge et annet sted<p/>

For øynene på oss er Norge i ferd med å bli et etnisk segregert samfunn. Er det ikke på tide å avslutte forsøket på å oppkonstruere et multikulturelt Norge gjennom storstilt fjernkulturell innvandring?