Seks mindreårige siktet for tortur

Åtte personer, seks av dem mindreårige, er siktet for å ha torturert en 16 år gammel gutt i en leilighet i Haugesund.