800 millionar meir frå staten

Vedlikehald av gudshusa er kommunane si oppgåve. Forfallet har likevel fått regjeringa til å ta affære.