Avviser norsk «imperialisme» i nord

Statsminister Jens Stoltenberg slår tilbake mot anklager om at Norge har «tilranet» seg suverene rettigheter til store havområder i nord.