- Småbarnsmødre bør ikke være ledere

Småbarnsmødre som ikke kan jobbe utover vanlig arbeidstid, bør ikke være ledere, mener årets kvinnelige medieleder.