Plankton redder klimaet?

Nye undersøkelser tyder på at planteplankton kan ta opp 10-15 prosent av klimautslippene.