Servitører mest utsatt for kreft

Mannlige servitører er den yrkesgruppen som har størst sjanse for å få kreft. Sjekk hvem som kommer best ut.