Spel-eksplosjon

Spelet om Heilag Olav på Stiklestad ble oppført første gang i 1954, og var lenge det eneste spillet i Norge.