Norge sa nei til FN

FN har bedt Norge om å bidra med militært personell i Irak, men regjeringen sier nei. Diskuter saken her.