Samfunnsstraff for flere råkjørere

Flere råkjørere kan heretter bli straffet med samfunnsstraff istedenfor ubetinget fengsel, går det fram av et brev fra Riksadvokaten til alle landets statsadvokater og politimestere.