Opposisjonen med ris og ros

Opposisjonspartiene møter statsrådsskiftet med blandede reaksjoner.