– Straffes for å lære norsk

Innvandrere som ønsker å lære seg norsk ved siden av jobben, mister retten til dagpenger dersom de blir permittert.