Forvaltningsplanen ingen papirtiger

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) garanterer at den bebudede forvaltningsplanen for nordområdene skal følges opp med konkrete politiske vedtak. Den skal ikke bli et stykke glanset symbolpolitikk.