Mineryddere får seile hjem

Kysteskadrens tre mineryddere som ligger i fremmede havner, får trolig seile hjem til Haakonsvern i løpet av neste uke.