EUs Microsoft-etterforskning ruller videre

EUs etteforskning av Microsoft fortsetter med uforminsket styrke etter mandagens dom i USA.