Lagdommer frykter juryproblemer

Oslo: Det kan bli vanskelig å få en jury som ikke er forutinntatt i trippeldrapssaken på Orderud gård, mener førstelagmannen Odd Jarl Pedersen på Hamar.