Seks varetektsfengslet etter heroinbeslag

Seks personer fra Lillestrøm og Oslo ble torsdag varetektsfengslet etter et beslag av 7 kilo heroin.