Gardermo-kommisjonenmed riksrett-antydning

Gardermo-kommisjonen anbefaler at det vurderes om det bør reises riksrett-tiltale mot KrFs Lars Gunnar Lie for hans befatning med planleggingen av en ny hovedflyplass.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 21 år gammel

Det er ikke bare Lie, som tidligere samferdselsminister, men også andre medlemmer av den daværende Syse-regjeringen som har fått søkelyset rettet mot seg fra den stortingsoppnevnte Gardermo-kommisjonen. Kommisjonen har vært ledet av professor dr. juris. Eivind Smith.

Kommisjonen mener at Lie og eventuelt andre av hans regjeringskolleger brøt sin opplysningsplikt i 1990. Lie skal ha gått sterkt imot å utrede andre alternativer enn Gardermoen og den såkalte delte løsningen mellom Gardermoen og Fornebu. Argumenter fra Luftfartsverket skal ha blitt stanset. Statsråden skal ifølge kommisjonen ha unnlatt å gjøre regjering og Storting oppmerksom på at det var sterke argumenter for en parallell utredning av minst ett alternativ til Gardermoen som ny hovedflyplass — for eksempel Hobøl.

Smith-kommisjonen slår fast at det ikke er påvist noe grunnlag for det "skurkebildet" som er skapt av tidligere samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) og tidligere ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Steinar Killi.

Påvirket utfallet Opptreden til enkelte statsråder i Syse-regjeringen kan ha påvirket utfallet i flyplass-saken, mener kommisjonen.

Mangelen på alternativer har dessuten ifølge kommisjonen bidratt til mye av den etterfølgende mistillit. Også organisering og hastverk under avslutningen av Hurum-prosessen under Syse-regjeringen ga etter kommisjonens mening grunnlag for en vesentlig del av den mistillit som har utviklet seg.

"Tåka på Hurum" har etter kommisjonens mening fått langt større oppmerksomhet enn den fortjener. Påstanden om at måleinstrumentene ble sabotert, bygger ifølge kommisjonen på løse spekulasjoner.

— Det er ingen grunn til å anta at Jan F. Wiborg ble trakassert på grunn av sin befatning med Hurum-saken, eller at han ble drept, slår kommisjonen fast. De anfører at den såkalte Wiborg-saken i det alt vesentlige er skapt av visse medier uten rimelig dekning i de faktiske forhold. Nå bør Wiborgs minne - og hans familie - få fred, sier kommisjonen.

Opseth ingen skurk - I Kjell Opseths tid som samferdselsminister var Gardermo-prosessen stort sett ryddig og grundig. Saken om "værrapporten som ikke ble sendt", har vist seg å være storm i et vannglass, mener kommisjonen.

Smith-kommisjonen slår fast at det i saksgangen fram til endelig vedtak i 1992 ikke ble benyttet illegitime metoder, og kommisjonen har inntrykk av at prosessen ikke har vært dominert av feil og mangler. Forberedelsene fram til vedtak har i det alt vesentlige vært ryddige og grundige.

— Mange av de viktigste skrittene på veien fram til Gardermoen, var tatt før Opseth tiltrådte som samferdselsminister, skriver Smith-kommisjonen.

Gardermo-kommisjonen peker på at det i 1992 ikke var flertall i Stortinget for verken Gardermoen eller utredning av Hobøl. Dermed ble voteringsordenen avgjørende for utfallet. Det som skjedde var ikke i strid med forretningsorden eller andre regler, sier kommisjonen.

Den peker også på at når Hobøl ikke ble utredet på samme nivå som Gardermoen, var det fordi Stortinget ikke ønsket mer omfattende utredninger. I alle viktige spørsmål har stortingsflertallet fått det som det ville.

NTB

Les også: Opseth lettet over Gardermo-konklusjon Hagen vil forberede riksrettssak

Publisert