Gardermo-kommisjonenmed riksrett-antydning

Gardermo-kommisjonen anbefaler at det vurderes om det bør reises riksrett-tiltale mot KrFs Lars Gunnar Lie for hans befatning med planleggingen av en ny hovedflyplass.