Oslofolk klager mest

Oslofolk klager oftest sin nød til Sivilombudsmannen, mens nordtrønderne har minst å klage over når det gjelder behandlingen de får av offentlige myndigheter.