Men nerder holder seg innendørs

Noen feirer påsken innendørs. 4500 av dem bruker fem døgn Olympiahallen på Hamar.